close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KULTURA

 • 30 października 2018

  Koncertem „Muzyka polska dźwiękiem malowana” w wykonaniu polskiego duetu skrzypcowo-harfowego rozpoczęła się uroczystość zorganizowana przez Federację Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich „Polonia” oraz Związek Polsko-Duński w Næstved dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 90-lecia Związku Polsko-Duńskiego, działającego w Næstved od 1928 r.

  Uroczystość zgromadziła ponad 100 uczestników, w tym członków Federacji „Polonia” oraz Związku Polsko-Duńskiego i władz lokalnych. Ambasadę RP reprezentowali Radca-Minister Artur Soroko, Konsul Dobrosława Siemianowska oraz Attaché Obrony, kmdr Zbigniew Romanowski. Obecny na spotkaniu burmistrz Næstved podkreślił historyczną rolę Polaków w rozwoju miasta i regionu, ale zaznaczył także współczesny wkład przedstawicieli zamieszkałej w Næstved Polonii w  budowanie mostów i zacieśnianie kontaktów między Polską a Danią, również poprzez wsparcie współpracy między miastami partnerskimi: Næstved i Sopotem. Gratulacje dla zasłużonej polskiej organizacji w Danii przekazał także Pan Tadeusz Piłat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

   

  Kierując podziękowania na ręce Pani Lidii Szuster, przewodniczącej Związku Polsko-Duńskiego od 2000 r., Radca-Minister A. Soroko zaznaczył: „Aktywnie zabiegacie Państwo o pielęgnowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, dbacie o polskie miejsca pamięci w regionie, a w szczególności miejsca pochówku polskiej załogi Halifaxa RAF w Slaglille, strąconego w 1943 r. Podejmujecie działania na rzecz budowania rzetelnego wizerunku naszego kraju, promujecie Polskę wśród Duńczyków prezentując to, co w polskiej kulturze najciekawsze. Od wielu dekad integrujecie tutejsze środowisko polonijne. Tak duży wysiłek na rzecz rodaków nie mógłby pozostać niedostrzeżony, i w istocie jest dostrzegany i doceniany przez Ambasadę i władze RP”.

   

  Obchodom towarzyszyła również wystawa okolicznościowa, prezentująca okres przełomu – końca I wojny światowej oraz tworzenia się niepodległego państwa polskiego po 123 latach niewoli w okresie 1918 – 1921.

  Tagi: Polonia

  nevstead 27
  nevstead 27

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: