close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GOSPODARKA

 • Dwustronna współpraca gospodarcza Polski z Danią regulowana jest umowami zawartymi między rządami Rzeczypospolitej Polski i Królestwa Danii:

   

  • o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji (z 1 maja 1990 roku),
  • o unikaniu podwójnego opodatkowania (z 6 grudnia 2001 roku).

  Charakterystyczna dla polsko-duńskich obrotów handlowych po 1999 r. jest wysoka dynamika (9%) oraz stale występujące dodatnie saldo wymiany handlowej. Pewnym odstępstwem od trendu charakteryzował się 2009 r. Na podstawie danych szacunkowych w 2011 r. Dania była dla Polski 17. partnerem w eksporcie (udział około 1,8%) i znajdowała się na 20. miejscu w imporcie (1,3%). Wg szacunków wartość polsko-duńskich obrotów handlowych w 2011 r. wzrosła o ponad 12% i sięga 4,4 mld EUR, a dodatnie saldo Polski wyniosło prawie 600 mln EUR. Dla Danii Polska jest 10. partnerem w imporcie (przed USA i Rosją) oraz 9. w eksporcie (przed Chinami).

   

  W 2011 r. największy udział w eksporcie Polski do Danii miały urządzenia mechaniczne i elektryczne – 18%, wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych – 10% oraz pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające. W imporcie największą grupę stanowią zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – 22%, urządzenia mechaniczne i elektryczne – 18 %, produkty przemysłu chemicznego – 9% oraz wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych – 9%.

   

  Wykres: Wymiana handlowa Polski z Danią w mln EUR

   

   

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny.