close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • 2 listopada 2018

  Strategie Danii i Polski wobec regionu arktycznego, a także zrównoważony rozwój, wyzwanie geopolityczne i intensyfikacja współpracy bilateralnej na Dalekiej Północy, jak również bałtycka problematyka regionalna, były przedmiotem konsultacji MSZ obu krajów w stolicy Danii.

  W dniach 29-30 października 2018 r. w Kopenhadze gościła – na zaproszenie strony duńskiej – delegacja MSZ RP, w skład której weszli pp. Piotr Rakowski, Radca Generalny w Departamencie Prawno-Traktatowym oraz Grzegorz Szopiński, Radca w Departamencie Polityki Europejskiej. Ambasadę RP reprezentował Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, Radca-Minister Artur Soroko.

   

  Przedstawiciele MSZ RP przeprowadzili konsultacje z delegacją MSZ DK, reprezentowaną przez Ambasador Hanne Fugl Eskjær (Arctic Ambassador) i p. Lidę Skifte Lennert, szefową Przedstawicielstwa Grenlandii w Kopenhadze. W trakcie konsultacji – pierwszych poświęconych problematyce arktycznej w stosunkach polsko-duńskich – omówiono m.in. takie zagadnienia, jak strategia i priorytety Królestwa Danii w Arktyce, zrównoważony wzrost gospodarczy Dalekiej Północy, założenia planowanej Polskiej Polityki Polarnej, stan prac nad planowaną strategią Rady Arktycznej na lata 2019-2030, współpraca w ramach Rady Arktycznej i wzmocnienie roli państw-obserwatorów (tzw. Format Warszawski), jak również czynniki geopolityczne wpływające na sytuację w Arktyce.

   

  W drugiej części konsultacji delegacja RP spotkała się z przedstawicielami Departamentu ds. Koordynacji UE i Europy Płn w duńskim MSZ. W trakcie rozmów podniesiono m.in. kwestię funkcjonowania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w kontekście innych strategii regionalnych UE oraz zaplanowanego na czerwiec 2019 r. Forum SUERMB w Gdańsku. Omówiono także zbliżające się przewodnictwo Danii w trzech formatach regionalnych w latach 2019-2020, tj. w Radzie Nordyckiej, SUERMB oraz RPMB, a także możliwości zacieśnienia współpracy polsko-duńskiej w poszukiwaniu synergii i lepszego ukierunkowania działań organizacji regionalnych Morza Bałtyckiego.

   

  Z kolei 30 października Radca Generalny P. Rakowski spotkał się odrębnie z szefową Przedstawicielstwa Grenlandii w Kopenhadze, L. Skifte Lennert, jak również złożył wizyty w Duńskim Instytucie Arktycznym (DIA) oraz Ministerstwie – Agencji ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Podczas rozmowy w DIA z jego szefem, dr. Bentem Nielsenem, zaprezentowana została historia duńskiej eksploracji Arktyki i wypraw polarnych, w tym archiwalia dot. prawdopodobnie polskiej wyprawy badawczej na Grenlandię z lat 30. XX w., jak również omówiona możliwość zacieśnienia współpracy DIA oraz duńskich uniwersytetów i instytucji z partnerami polskimi, m.in. w kontekście podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych i eksploracyjnych w Arktyce oraz na Grenlandii. Z kolei w trakcie rozmów w MSWiN odniesiono się m.in. do perspektyw polsko-duńskiej współpracy w obszarze badań naukowych i wymiany doświadczeń, w tym w poszukiwaniu środków i wsparcia dla konkretnych projektów badawczych dot. Arktyki.

   

  konsultacje arktyczne-1
  konsultacje arktyczne-2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: