close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • POLITYKA

  • Polska i Dania są bliskimi partnerami na forum UE, NATO i w regionie Morza Bałtyckiego. Mimo niewielkiej znajomości Polski, w Danii również po II wojnie światowej utrzymywał się wizerunek Polski jako kraju stosunkowo bliskiego i europejskiego, w czym pomagały liczne wcześniejsze związki historyczne. Po 1989 r. Dania konsekwentnie popierała integrację Polski ze strukturami świata zachodniego, udzielała także pomocy eksperckiej w procesie transformacji, konsekwentnie realizując politykę pełnego zakotwiczenia państw południowo-wschodniego Bałtyku w układzie zachodnim. Między naszymi państwami utrzymywany jest dobry dialog polityczny. Oba kraje prezentują – mimo tak znaczących różnic potencjału oraz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego – wielokrotnie zbliżone poglądy w wielu kwestiach polityki europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego.