close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA/EDUKACJA

 • 5 grudnia 2018

  Doroczne sympozjum pedagogów zrzeszonych w Towarzystwie Krzewienia Oświaty Polskiej odbyło się pod hasłem wykorzystania elementów dramy i sztuk teatralnych w nauczaniu języka polskiego i historii.

  W dniach 1-2 grudnia 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii sympozjum dla nauczycieli języka polskiego jako ojczystego. Tegoroczne spotkanie poświęcone było wykorzystaniu elementów dramy w nauczaniu języka i historii Polski za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii charakteryzacji i innych elementów warsztatu aktorskiego.

   

  Gościem wydarzenia była amatorska grupa teatralna z Domu Kultury Hutnik w Jaroszowcu, która zaprezentowała  spektakl „W domeczku i w domu” – Historia Dunki Anny Mogensen-Masłochy, Damy Virtuti Militari oraz widowisko słowno -  muzyczne "A to Polska właśnie" poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

  Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym przez Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Danii, Panią Henrykę Mościcką-Dendys.

   

  W związku z setną rocznicą  odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości, list do uczestników sympozjum wystosował Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Stanisław Karczewski.

  Tagi: Polonia

  jaroszowiec-5
  jaroszowiec-4
  jaroszowiec-3
  jaroszowiec-2
  jaroszowiec-1

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: