close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MAŁŻEŃSTWA

 • Konsul może przyjmować oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od obywateli polskich (kobiety i mężczyzny) jedynie w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy prawa państwa urzędowania. Zgodnie z ustawodawstwem duńskim, śluby udzielane przez konsulów państw trzecich w Danii, nie mają w Danii mocy prawnej. W związku z powyższym, Konsul w Kopenhadze nie przyjmuje oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

   

  Dla obywateli polskich, którzy pragną w Danii zawrzeć związek małżeński, istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w gminie duńskiej lub w kościele (oba śluby wywołują skutek w prawie cywilnym). Duńskie urzędy od osób wstępujących w związek małżeński wymagają okazania:

   

   

  • zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (z Urzędu Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce),
  • odpisu aktu urodzenia
  • ważnego dokumentu tożsamości - ważny polski paszport lub dowód osobisty.

  Należy jednak skontaktować się z właściwą gminą w celu uzyskania informacji o ewentualnych dodatkowych dokumentach niezbędnych w sprawie oraz o ewentualnej konieczności opatrzenia wymienionych wyżej dokumentów klauzulą Apostille w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dodatkowo, powyższe dokumenty muszą być przetłumaczone na język duński (niektóre gminy akceptują tłumaczenie na język angielski).

   

  Duński akt małżeństwa należy wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego – dopiero wówczas związek małżeński zarejestrowany jest w Polsce, co umożliwia małżonkom zmieniającym nazwisko wskutek zamążpójścia wyrobienie paszportu z nowym nazwiskiem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: