close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE PODPISÓW

 •  

  Referat ds.  Konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze informuje, że celem uzyskania poświadczenia podpisu na dokumencie niezbędne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie i wylegitymowanie się ważnym dowodem tożsamości (ważnym paszportem lub ważnym dowodem osobistym). Dokument  podpisuje się w obecności konsula. Na spotkanie w sprawie poświadczenia podpisu należy umówić się poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl wybierając opcję - sprawy prawne.

   

   

  W przypadku dokumentów, na których poświadcza się podpis urząd bada ich treść wyłącznie jeżeli chodzi o upewnienie się, że dokument nie budzi wątpliwości oraz że treść dokumentu nie narusza powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

   

  Podpisy na dokumentach poświadcza się niezwłocznie tj. w czasie pobytu wnioskodawcy w urzędzie.

   

  Opłata konsularna za poświadczenie jednego podpisu wynosi: 224,- DKK i przyjmowana jest jedynie w formie gotówki  w kasie urzędy w dniu wizyty.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: