close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • Wniosek o zmianę imienia lub/i nazwiska można złożyć osobiście lub korespondencyjnie. 

   

  Osoby zainteresowane zmianą imion lub nazwisk za pośrednictwem Referatu Konsularnego powinny przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1.  Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

  2.  Ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty wnioskodawcy.

   

  Do wniosku można załączyć  inne dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany.

   

  UWAGA!

   

  Zgodnie z postanowieniami art. 4 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy chodzi o zmianę:

    1)   imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

    2)   na imię lub nazwisko używane;

    3)   na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

    4)   na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

   

  Należy więc odpowiednio umotywować wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego.

   

  Osoby dokonujące w Danii zmiany imienia i nazwiska muszą liczyć się z faktem, że kierownik USC w Polsce może odmówić wydania decyzji pozytywnej w sprawie, jeżeli zmiana będzie prowadziła do naruszenia polskich przepisów (m. in. opisanych powyżej), lub jeśli zmiana nie będzie odpowiednio uzasadniona ważnymi powodami.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie wniosku w sprawie zmiany nazwiska wynosi: 374 DKK i przyjmowana jest jedynie w formie gotówki  w kasie urzędu w dniu wizyty.

   

  Podstawa prawna:

   

  - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. 220 poz. 1414)

  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 64.9.59)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: