close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKYPCJA DUŃSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO (AKT URODZENIA, AKT MAŁŻEŃSTWA)

 •  

  Uzyskanie polskich dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) jest warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku o wydanie paszportu, wniosku o nadanie nr PESEL, wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przeprowadzenia we własnym zakresie np. spraw prawnych (np. rozwodowych, spadkowych).

   

  Polski akt urodzenia lub małżeństwa można uzyskać na 3 sposoby.

   

  1. Kontaktując się bezpośrednio z dowolnym Urzędem Stanu Cywilnego w Polsce.

  2. Poprzez pełnomocnika mieszkającego w Polsce.

  3. Za pośrednictwem Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze.

   

  Osoby zainteresowane uzyskaniem polskiego aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Referatu ds. Konsularnych powinny złożyć następujące dokumenty:

   

  I. Rejestracja w Polsce duńskiego aktu małżeństwa

   

  1. Wypełnione podanie do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Oryginalny odpis duńskiego aktu małżeństwa  (nie są akceptowane kserokopie) - UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
  3. Zaświadczenie o zmianie nazwiska małżonka, który zmienił nazwisko w związku ze ślubem (attestation af navneændring).
  4. Tłumaczenie przysięgłe duńskiego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zmianie nazwiska na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub zlecić za opłatą tłumaczenie dokumentów w Referacie ds. Konsularnych.
  5. W przypadku gdy jeden z małżonków urodził się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na j. polski. Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub w przypadku dokumentów w  j. duńskim,  zlecić za opłatą tłumaczenie w Referacie ds. Konsularnych.  UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Zagraniczny akt urodzenia małżonka/małżonki zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących informacji. W przypadku osoby urodzonej w Polsce celem uzupełnienia brakujących informacji wystarczające jest wskazanie we wniosku  urzędu stanu cywilnego, w którym dokonano rejestracji urodzenia tej osoby. W oparciu o te dane kierownik USC, do którego skierowano wniosek dokona uzupełnienia.

   

  Opłaty konsularne za umiejscowienie aktu małżeństwa wynoszą:

   

  374 DKK za wniosek oraz ewentualnie dodatkowo 224 DKK za tłumaczenie każdego  indywidualnego dokumentu.

   

  Sposób płatności:

   

  Wydział Konsularny Ambasady przyjmuje opłaty konsularne od osób fizycznych w formie wpłat gotówkowych i przekazów na konto bankowe Ambasady (konto giro) oraz od osób prawnych w formie wpłat gotówkowych, czeków i przekazów na konto bankowe (konto giro).

  Wydział rozpoczyna wykonywanie czynności z chwilą wniesienia i potwierdzenia dokonania opłaty. Szczegóły dotyczące dokonywania płatności - Wykaz czynności i opłat konsularnych

   

   

  II. Rejestracja w Polsce duńskiego aktu urodzenia dziecka

   

  1. Wypełnione podanie do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Oryginalny odpis duńskiego aktu urodzenia  (nie są akceptowane kserokopie).  UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Od dnia 17 listopada 2017 r. władze duńskie wydają Personattest jako dokument potwierdzający rejestrację zdarzenia z zakresu stanu cywilnego.
  3. Dokument potwierdzający miejsce urodzenia dziecka w Danii oraz płeć - Bekræftelse af fødested, który można otrzymać w tym samym biurze parafialnym, w którym wydany został akt urodzenia (Personattest).  Dokument będzie potrzebny, gdy z Personattest nie wynika nazwa miejscowości, w której urodziło się dziecko.
  4. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów wskazanych w punktach 2 i 3 na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub zlecić za opłatą tłumaczenie dokumentów w Referacie ds. Konsularnych.
  5. W przypadku gdy jeden z rodziców urodził się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub w przypadku dokumentów w  j. duńskim,  zlecić za opłatą tłumaczenie w Referacie ds. Konsularnych.  Zagraniczny akt urodzenia matki/ojca zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących informacji. UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W  przypadku osoby urodzonej w Polsce celem uzupełnienia brakujących informacji wystarczające jest wskazanie we wniosku  urzędu stanu cywilnego, w którym dokonano rejestracji urodzenia tej osoby. W oparciu o te dane kierownik USC, do którego skierowano wniosek dokona uzupełnienia.

  Opłaty konsularne za umiejscowienie aktu małżeństwa wynoszą:

   

  374 DKK za wniosek oraz ewentualnie dodatkowo 224 DKK za tłumaczenie każdego indywidualnego dokumentu .

   

  Sposób płatności:

   

  Wydział Konsularny Ambasady przyjmuje opłaty konsularne od osób fizycznych w formie wpłat gotówkowych i przekazów na konto bankowe Ambasady (konto giro) oraz od osób prawnych w formie wpłat gotówkowych, czeków i przekazów na konto bankowe (konto giro).

  Wydział rozpoczyna wykonywanie czynności z chwilą wniesienia i potwierdzenia dokonania opłaty. Szczegóły dotyczące dokonywania płatności - Wykaz czynności i opłat konsularnych

   

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: