close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZDJĘCIA PASZPORTOWE

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGÓW DO ZDJĘĆ PASZPORTOWYCH

   

   

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026), osoba ubiegająca się o wydanie paszportu oraz paszportu tymczasowego, zobowiązana jest załączyć do wniosku paszportowego zdjęcie paszportowe, spełniające określone wymagania.

   

   

  Zdjęcie musi być kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym białym tle, odwzorowujące naturalny kolor skóry, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii (wysokość twarzy powinna wynosić między 31 a 36 mm); fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa wyżej przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

   

   

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa wyżej, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

   

   

  ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW DLA DZIECI, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 5 ROKU ŻYCIA

   

   

  Rodzice ubiegający się o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia zobowiązani są  złożyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii (wysokość twarzy powinna wynosić między 31 a 36 mm); fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej; dziecko powinno mieć oczy otwarte na fotografii.

   

  Zwracamy uwagę, że duńskie zasady sporządzania fotografii paszportowych różnią się od polskich, co prawda tylko nieznacznie, ale konieczne jest wyraźne poinformowanie fotografa, że muszą Państwo otrzymać zdjęcie kolorowe na białym, jednolitym tle do paszportu biometrycznego. 

   

  Zdjęcia, które nie spełniają wymogów nie będą przyjmowane.

  Informujemy również, że w Referacie Konsularnym Ambasady nie ma możliwości wykonania zdjęć. 

   

  Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportów biometrycznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: