close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Organem paszportowym przyjmującym zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego za granicą, jest konsul. Zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego może nastąpić wyłącznie osobiście w urzędzie konsularnym, na formularzu dostępnych w siedzibie urzędu.

  Uwaga: Dokument paszportowy (paszport tymczasowy, paszport) traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, a podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: