close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

 • INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA PASZPORTU TYMCZASOWEGO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,  możliwe jest wydanie paszportu tymczasowego przez konsula:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu biometrycznego

  -  osobom przebywającym czasowo za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  - osobom przebywającym w za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

  - osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY W CELU POWROTU DO STAŁEGO MIEJSCA POBYTU, W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ LUB POGRZEBEM CZŁONKA RODZINY LUB W PRZYPADKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ 

  1. Wypełniony  formularz - Wniosek o wydanie paszportu - 1 egzemplarz dostępny w urzędzie;
  2. Jedno wycięte zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

  3. Dokument potwierdzający, że nagły wyjazd powiązany jest z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, bądź też z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  4. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty).

  W przypadku braku takiego dokumentu - inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu tymczasowego - 299 DKK - wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu w gotówce. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: