close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI POLONIJNE


 •  

   


  Jak dyplomacja wspiera polonię I Polaków - praktyczny przewodnik

   
   
  Projekty wspierające naukę języka polskiego, promocja kultury naszego kraju, ochrona praw Polonii i Polaków za granicą, ale też budowanie pozytywnego wizerunku Polski, to tylko niektóre z zadań Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Co robią polscy dyplomaci na rzecz rodaków poza granicami kraju dowiesz się z publikacji „Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii”.
   

   


  30-LECIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA "OGNISKO" W KOPENHADZE

   

  8 grudnia 2013 roku, pod przewodnictwem prezesa Józefa Ordyńca,  uroczyście świętowano 30-lecie powstania Polskiego Stowarzyszenia „Ognisko” w Kopenhadze. W spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji i mediów polonijnych oraz Ambasady RP w Kopenhadze.

   

  Powstałe w 1983 roku PS „Ognisko” w Kopenhadze to dla pokoleń emigrantów, miejsce w którym pielęgnowano tradycję i kulturę polską, z  jednoczesnym uznaniem  i zainteresowaniem dla kultury duńskiej  i problematyki życia w Danii. Pomimo Okrągłego Stołu oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej, rola PS „Ognisko” nie została pomniejszona w życiu kopenhaskiej Polonii. Zorganizowany w 2013 roku Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OGNISKO, oferujący dyżury telefoniczne dla nowo przybyłych emigrantów, okazał się sukcesem oraz pokazał nowe oblicze organizacji. 

   

  Na spotkaniu jubileuszowym Ambasador RP Rafał Wiśniewski, złożył gratulacje, na ręce prezesa Józefa Ordyńca, z okazji okrągłej rocznicy funkcjonowania stowarzyszenia, jak również podziękował za zaangażowanie, jakie Ognisko włożyło w kształtowanie środowiska Polonii w Danii.

   

  Uroczystość PS „Ognisko” uświetnił koncert gitarowy pani Bożeny Wetchacz.

   

  Całe spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień i anegdot.

   

  Szanownemu Jubilatowi życzymy kolejnych 30 lat!

   

  Poniższe zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Polonia.dk

   

   

   


  Dzień wszystkich Świętych w aalestrup

   

  Kontynuując tradycję Dnia Wszystkich Świętych członkowie Związku Polaków w Aalborg, konsul Łukasz Gabler oraz wicekonsul Małgorzata Bąk złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach 6 polskich lotników pochowanych na cmentarzu w Aalestrup. 

   

  30 sierpnia 1944 roku lecący do Szczecina samolot Lancaster PA163 został zaatakowany przez niemiecki samolot zwiadowczy. W wyniku ostrzelania doszło do eksplozji samolotu RAF, który rozbił się tuż przed północą w Lovns Bredning. Śmierć w wyniku katastrofy ponieśli: sierżant Walerian Cent, sierżant Zdzisław Kardasiewicz, starszy sierżant Jan Madracki, porucznik Marian Pretkiewicz, sierżant Józef Rutkiewicz, starszy sierżant Jan Stołowski. 

   

   

   


  RADA KONSULTACYJNA

   

  5 października br. odbyło się spotkanie rady konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze. Rada konsultacyjna została powołana na kształt forum eksperckiego, pełniąc funkcję opiniodawczą. Poprzez wszechstronną i wieloletnią działalność polonijną jej członków, ma być skutecznym narzędziem do pozyskiwania poparcia rodaków dla polskiej polityki zagranicznej oraz do promocji pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

   

  Do udziału w spotkaniu w Ambasadzie RP zaproszono aktywnych przedstawicieli środowisk polonijnych działających na terenie Danii. Obecni byli reprezentanci Klubu Dyskusyjnego Agora, Towarzystwa Krzewienia Oświaty w Danii,  Związku Polaków w Aalborg, Związku Żydów z Polski w Danii, Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii "Polonia", Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, Związku Polaków w Kopenhadze, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Polskiego Stowarzyszenie Kulturalno-Społecznego w Danii „Ognisko”, jak również działacz Polonijny pan Jakub Dąbrowski oraz ksiądz Jan Zalewski. Ze strony Ambasady RP w spotkaniu udział wzięli: Ambasador Rafał Wiśniewski, Konsul RP Łukasz Gabler oraz wicekonsul Małgorzata Bąk.

   

  Na spotkaniu omówiono cele i zasady działania rady konsultacyjnej oraz założenia Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku. Program jest rezultatem kilkutygodniowych społecznych konsultacji, w których udział wzięło łącznie 147 podmiotów z Polski i ze świata. W nadchodzącym roku celami priorytetowymi współpracy z Polonią i Polakami za granicą są: nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania oraz wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

  Więcej informacji na temat założeń Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

   


  Spotkanie z polakami na grenlandii

   

  Ambasador Rafał Wiśniewski przebywający na zaproszenie duńskiego MSZ z wizytą na Grenlandii spotkał się z Polakami mieszkającymi w Nuuk. W trakcie spotkania omówiono kwestie z zakresu praktyki konsularnej, jak i dotyczące możliwości pogłębienia współpracy pomiędzy Polakami w tym kraju oraz ich widoczności wobec grenlandzkich gospodarzy.

   

  Uczestnicy spotkania przeprowadzili także dyskusję o szansach na rozwój polskiego eksportu w tym rejonie oraz o perspektywach zwiększonej reprezentacji polskich obywateli na Grenlandii (napływ turystów jak i emigrantów), a w konsekwencji o potrzebie utworzenia polskiego konsulatu honorowego.

   

   


  WYNIKI KONKURSU "BYĆ POLAKIEM"

   

  W trakcie uroczystej gali IV edycji konkursu "Być Polakiem", ktora odbyła się w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie w dn. 2 lipca 2013 r. wręczono nagrody oraz wyróżnienia dla  dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z całego świata. Miło nam poinformować, że w kategorii wiekowej 9-10 l. jednym z  laureatów został  Jaś Szkudlarek z Kopenhagi. W tej grupie tematem prac była "Tajemnica rodzinnej pamiątki". Do konkursu wpłynęło blisko 400 prac z 30 krajów świata. W trakcie Gali zaprezentowano fragmenty nagrodzonych prac konkursowych oraz wręczono laureatom flagi Polski. Na koniec swój występ artystyczny zaprezentował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

   

  Celem konkursu „Być Polakiem” jest podtrzymanie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

   

   

   

   

   


  Punkt konsultacyjno-informacyjny ognisko

   

  Staraniem działaczy Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego OGNISKO przy wsparciu Ambasady RP w Kopenhadze w dniu 8 czerwca 2013 roku rozpoczął działalność "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OGNISKO" dla Polaków w Danii. Doświadczeni wolontariusze oraz działacze polonijni będą udzielać informacji o charakterze praktycznym, szczególnie cennych dla nowo przybyłych emigrantów z Polski. W OGNISKU będzie można dowiedzieć się m.in jak dokonać rejestracji pobytu obywatela UE w Danii, otrzymać nr CPR, otworzyć konto w banku, znaleźć mieszkanie lub szkołę dla dziecka. Osoby pracujące w punkcie informacyjnym pomogą także w wyjaśnieniu zasad funkcjonowania duńskiego rynku pracy, systemu świadczeń socjalnych czy szerzej systemu zabezpieczenia społecznego a także podpowiedzą do jakiej duńskiej instytucji należy się zgłosić aby rozwiązać swój problem lub też jaki formularz wypełnić. Punkt informacyjno-konsultacyjny nie jest obecnie punktem poradnictwa prawnego, czy poradnictwa podatkowego. Tym samym wolontariusze nie będą mogli pomóc w załatwieniu konkretnych problemów prawnych, dokonać rozliczeń podatkowych, czy też interweniować w imieniu zgłaszającego się np. w urzędzie podatkowym czy na policji. OGNISKO będzie jednak dysponować listą polskich prawników działających w Danii oraz bazą teleadresową firm księgowo-rozliczeniowych.


  Dyżury wolontariuszy będą odbywały się w soboty w godzinach 16-18 w następujących dniach:

   

  miesiąc

  dni miesiąca

  czerwiec

  8,15,22,29

  lipiec

  20,27

  sierpień

  17,24,31

  wrzesień

  14,21,28

  październik

  12,19,26

  listopad

  16,23,30

  grudzień

  7

   

  Konsultacje będą prowadzone zarówno telefonicznie jak i w biurze OGNISKA po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Poniżej podajemy numery telefonów kontaktowych do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 91600224, 91600316. Telefony czynne są tylko w godzinach (16:00-18:00) i dniach prowadzenia dyżurów – zgodnie z wyżej zamieszczoną tabelą.

   


  KONKURS BYĆ POLAKIEM

   

  Fundacja Świat Na TAK! zaprasza młodzież polskojęzyczną do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu „Być Polakiem”. Jeśli masz 9 – 25 lat, znasz polski ale żyjesz za granicą, lubisz Polskę i chcesz w nagrodę przyjechać do Ojczyzny, prześlij pracę pisemną lub multimedialną na jeden z tematów:

   

  • grupa 1. (9 – 10 lat): Tajemnica rodzinnej pamiątki.
  • grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka).
  • grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia.
  • grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.
  • grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…

   

  Aby wziąć udział w Konkursie musisz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać swoją pracę zgodnie z Regulaminem. Zapoznaj się z tematami prac w swojej grupie wiekowej i do 15 marca 2013 r. podziel się z nami swoimi pomysłami. Decyduje data stempla pocztowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala wręczenia nagród w Zamku Królewskim w Warszawie!

   

  Więcej informacji na temat konkrusu dostępnych jest na stronie:  http://swiatnatak.pl/byc-polakiem.html

   

   

   


  Klub Dyskusyjny AGORA zaprasza na projekcję filmu

   

  Klub Dyskusyjny Agora zaprasza na porojekcję filmu "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada" reż. Gabriella Cederström, Szwecja. W czasie wieczoru Gabriella Cederström, szwedzka reżyserka polskiego pochodzenia, zaprezentuje swój film zainspirowany poezją Czesława Miłosza. Projekt ten jest próbą przełożenia na język filmu trzech wierszy noblisty: „Posłuchanie”, „Wieść” i „Oda do ptaka”. Nawiązując do tytułu tomu Miłosza, film  rozpoczyna się sceną świtu, a kończy zachodem słońca i wypełniają go plastyczne obrazy przyrody z Polski i Litwy. Twórczynię filmu interesowało w poezji Miłosza dramatyczne napięcie pomiędzy naturą i cywilizacją. Film zrealizowano na terenach Polski oraz Litwy, głównie w okolicach Kowna, Wilna i Szetejni, a więc w miejscach związanych z życiem i twórczością polskiego noblisty.

   

   

   

  Sobota,  26. stycznia  2012,  godz.18.00

  Lokal Ogniska, Nørrebrogade 14B, København N

   

   


  Świąteczne spotkanie w spk w Kopenhadze

   

  Maja kl.VI
  “ Święta Bożego Narodzenia to najlepszy okres w roku. Wszędzie
  jest ciepło i miło. Na progu wita cię zapach choinki …“

   

  W dniu 8 grudnia 2012 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Kopenhadze odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Staropolskim zwyczajem uczniowie, rodzice i nauczyciele złożyli sobie serdeczne życzenia,  śpiewali kolędy, a następnie spotkali się przy stole wigilijnym zastawionym potrawami i ciastami przygotowanymi wspólnym wysiłkiem. Uczniowie SPK zaprezentowali program artystyczny akcentujący polskie tradycje oraz gazetkę świąteczną. W spotkaniu uczestniczył również Wicekonsul Łukasz Gabler. Był też i Mikołaj, który przyniósł uczniom słodkie upominki.

   

   

   

   

   


  KOMPASSET

   

  Od 7 stycznia 2013 roku rozpocznie działanie nowa poradnia dla bezdomnych migrantów zamieszkujących w Kopenhadze o nazwie Kompasset Kirkens Korshær (The Compass). Kompasset w swoich działaniach będzie się koncentrował głównie na pomocy związanej z legalizacją pobytu, uzyskaniu nr CPR, dokumentów potrzebnych do uzyskania żółtej karty. Organizatorzy poszukują osób chętnych do działań w ramach wolontariatu, szczgólnie tych które władają jezykiem polskim, rumuńskim, bułgarskim czy rosyjskim. Zgłoszenia do udziału w programie można przesyłać na adres susannah@kirkenskorshaer.dk. Więcej informacji o Kompasset oraz wolontariacie można znaleźć w załączonych dokumentach: Kompasset, wolontariat.

   


  Spotkanie z ekspertami ZUS w ambasadzie rp w kopenhadze

   

  Referat Konsularny Amabsady RP w Kopenhadze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizował dla Polaków pracujących lub mieszkających w Danii dni poradnictwa z zakresu ubezpieczenia społecznego, które odbyły się w dniach 17 i 18 listopada 2012 r. Na spotkanie z ekspertami przybyło około 40 osób. W trakcie prezentacji omówiono przede wszsytkim kwestie związane z ubieganiem się o polskie świadczenia emerytalne i rentowe bez konieczności wyjeżdżania do Polski, zasady naliczania okresów składkowych i nieskładkowych, udzielono odpowiedzi na pytania m.in. z zakresu  dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia, opodatkowania świadczeń emerytalnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Serdecznie dziękujemy ekspertom ZUS za ciekawe spotkanie, a Państwu za zaintersowanie. Osobom, którym nie udało się przyjechać do Amabsady przekazujemy dane kontaktowe do oddziału ZUS w Szczecinie, który zajmuje się kwestiami emerytur i rent dla osób zamieszkujących w Danii:

   

  ZUS Oddział w Szczecinie

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Matejki 22

  70-530 Szczecin

  tel. 0048918101500 lub 0048918101802.

   

  Informacje dotyczące możliwości ubiegania się o świadczenia emerytalne z Polski zawiera również przewodnik przygotowany przez ZUS do pobrania TUTAJ.

   

   

   

   


  SPOTKANIE NA CMENTARZU MINDELUNDEN W KOPENHADZE

   

  10 listopada na cmentarzu Duńskiego Ruchu Oporu Mindelunden w Kopenhadze odbyły się zorganizowane przez Ambasadę RP w Danii uroczystości związane ze Świętem Niepodległości nawiązujące także do niedawno obchodzonego  Dnia Wszystkich Świętych. W trakcie tradycyjnego już spotkania z duńskimi weteranami i Polonią oddano hołd wszystkim polskim i duńskim patriotom z II wojny światowej a także w obecności duńskiej wojskowej asysty honorowej złożono wieńce na grobach Lucjana Masłochy i jego duńskiej żony Lone Mogensen. Ekumeniczna modlitwa za zmarłych oraz oprawa muzyczna w poruszający sposób przypomniały o historycznych związkach polskich i duńskich patriotów walczących o niepodległość swoich ojczyzn.

   

   

   

   


  Zaproszenie na VIII Światowy Kongres Polonii Medycznej

   

  Polski samorząd lekarski reprezentowany przez Naczelną Radę Lekarską i Okręgową Radę Lekarską w Krakowie  z upoważnienia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych serdecznie zaprasza do udziału w VIII Światowym Kongresie Polonii Medycznej, który odbędzie się w Krakowie w dniach 23-26 maja 2013 roku. Dalsze informacje organizacyjne i programowe na temat Kongresu Polonii Medycznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kongrespoloniimedycznej.com. 

   


  obchody 15 rocznicy powstania towarzystwa krzewienia oświaty polskiej w danii

   

  W dniu 27 października 2012 roku w Kopenhadze odbyło się sympozjum "Korzenie i skrzydła" zorganizowane przez Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama R. Sokólskiego. Spotkanie nauczycieli i lektorów j.polskiego,  rodziców dzieci migrujących oraz działaczy oświatowych poświęcone było roli rodziców w podtrzymywaniu tożsamości polskiego dziecka w procesie integracji. Prelegenci odnieśli się m.in. do kwestii znaczenia języka ojczystego w osiągnięciach uczniów dwujęzycznych na przykładzie Danii i Szwecji a także dzielili się wiedzą z zakresu praktyki współpracy z rodzicami w procesie nauczania języka ojczystego.

   

  W pierwszym dniu konferencji odbyła się także uroczystość jubileuszu 15.lecia TKOP w Danii, w trakcie której Ambasador RP w Królestwie Danii, Pan Rafał Wiśniewski, wręczył zasłużonym działaczom środowisk polonijnych odznaczenia przyznane decyzją Prezydenta RP. Za wybitne zasługi na rzecz Polonii duńskiej jak i za krzewienie polskiej oświaty i popularyzowanie kultury polskiej odznaczeni zostali: Pan Roman Miedzianogóra, Pani Maria Karolina Małaśnicka-Miedzianogóra, Pan Marian Teofil Kołpak, Pani Urszula Józefa Śmigielski, Pani Maria Elżbieta Serafin, Pan Aleksander Sobocki, Pani Alicja Teresa Grodzka. Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości zamieszczamy poniżej.

   

   


   

  grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…

  grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka). grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia. grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.