close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROJEKTY POLONIJNE

 • Informacja o dofinansowaniu działań z funduszy polonijnych.

   

  Konsul RP w Kopenhadze informuje, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie projektów polonijnych w ramach  konkursowego trybu przydzielania środków finansowych. Można ubiegać się o środki z następujących funduszy:

   

  1. Szkolnictwo polskie za granicą (środki przeznaczone mogą być np. na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, wynajem sal, zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sal lekcyjnych)
  2. Kultura i sztuka (środki przeznaczone mogą być na  organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, m.in. organizację konferencji, seminariów, obchodów ważnych rocznic historycznych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych).
  3. Opieka (punkty bezpłatnego doradztwa prawnego).

  Organizacje i stowarzyszenia polonijne zainteresowane dofinansowaniem projektów z funduszy polonijnych, powinny wypełnić formularz projektowy, a następnie przesłać jego skan na adres mailowy kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl lub pocztą na adres:


   Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze
  Richelieus Alle 12
  2900 Hellerup

   

  Terminy nadsyłania formularzy:

   

  • do 08.10.2018 r.- w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze 2018 r.
  • do 14.04.2019 r. - w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze 2019 r.

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku, najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

  Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

   

  Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Kopenhadze. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką.

   

  Nie istnieje możliwość prefinansowania projektów. Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez wnioskodawcę na placówkę.

   

  Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

   

  Ze względu na bardzo ograniczone środki sugerujemy maksymalną kwotę budżetu projektu na poziomie 15.000 DKK. Budżet powinien być bardzo dokładny. Promowane są projekty z wkładem własnym organizacji, finansowym, bądź opierającym się na pracy wolontariuszy, czy też z wkładem rzeczowym.

   

  Dokumenty do pobrania:


  1. Formularz projektowy.

  2. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami w latach 2015-2020. Załącznik nr 2.

  3. „Zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2019-2020 - szczególne” 

  4. „Zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2019-2020 - wspólne dla wszystkich obszarów geograficznych” 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: