close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • JĘZYK POLSKI W DUŃSKIEJ SZKOLE

 • Dzieci obywateli EU mają zagwarantowane prawo do nauki swego ojczystego języka na podstawie dyrektywy EU nr 77/486 EWG i zarządzenia duńskiego ministra edukacji BEK nr 689 af 20/06/2014.

   

  Informacje na temat nauczania języków ojczystych powinny znajdować się na stronach internetowych gmin (najczęściej zakładka o nazwie: modersmålsundervisning). Podstawowym warunkiem rozpoczęcia nauczania języka polskiego w duńskiej szkole jest zebranie grupy 12 uczniów. W takim przypadku gmina zatrudnia nauczyciela języka polskiego, finansuje pomoce szkolne i ustala miejsce nauczania w szkole w powiązaniu z organizacją duńskiego toku nauczania. Wymiar czasowy nauczania języka ojczystego to 3–5 godzin tygodniowo. Po zakończeniu nauki uczeń ma prawo do wpisu przedmiotu na świadectwo ukończenia szkoły. Uczeń ma prawo do nauki swego języka ojczystego w klasach 0–9. Może również zapisać się na naukę języka polskiego do Ungdomsskole.

   

  Jeśli na terenie gminy, z różnych powodów, nie organizuje się nauczania języka ojczystego (np. dzieci chętnych do nauki jest mniej niż 12), gmina powinna skierować ucznia do najbliższej szkoły i gminy, gdzie nauczany jest język polski jako ojczysty. Gmina finansuje wtedy transport uczniów.

   

  Adresy duńskich szkół uczących języka polskiego z elementami historii i geografii Polski można uzyskać kontaktując się z Towarzystwem Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii - http://edu-tractus.dk/n/kontakt/.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: