close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZYWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH DO DANII

 • Za transport niekomercyjny uważa się przewóz zwierząt niemający na celu ich sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi.  Zwierzę domowe musi towarzyszyć swojemu właścicielowi lub innej osobie odpowiedzialnej za zwierzę w imieniu właściciela w trakcie przewozu, by mogło to zostać uznane za transport niekomercyjny. Przewóz przez firmy specjalizujące się w transporcie zwierząt domowych nie jest uznawany za towarzyszenie podróżnym.  Zwierzę nietowarzyszące podróżnym podlega wymogom zdrowotnym dla importu handlowego. (Commercial trade of animals – tu szczegóły dot. wymogów handlowych)

   

  PRZEWÓZ PSÓW, KOTÓW I FRETEK

   

  Od 27.05.2010 r. podróżowanie w granicach EU dozwolone jest z maksymalnie pięcioma zwierzętami z gatunku psów, kotów oraz fretek. Podróżowanie z większą liczbą zwierząt podlega wymogom zdrowotnym dla transportu zwierząt w celach komercyjnych. Dla zwierząt sprowadzanych z krajów spoza UE obowiązują dodatkowe przepisy.

  Wwóz zwierząt do Danii z innych krajów UE

  Psy, koty i fretki wwożone do Danii w celach niekomercyjnych z innych krajów UE, a także z Andory, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu oraz Wysp Owczych, mogą być wwiezione na terytorium duńskie przez dowolne przejście graniczne.Przewożone zwierzę musi być oznakowane mikroczipem (lub tatuażrm) oraz posiadać ważny unijny paszport potwierdzający zaszczepienie przeciw wściekliźnie.Zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie co najmniej 21 dni przed planowanym przekroczeniem granicy Danii. Jeśli podana wcześniej szczepionka wciąż zachowuje ważność według zaleceń producenta, ponowne szczepienie zwierzęcia nie jest konieczne.

   

  Duńska legislacja dot. psów

  Nowe prawodawstwo dot. ras psów uznawanych za agresywne weszło w życie dn. 1.06.2010 r. Od tego momentu zakazane jest posiadanie i rozmnażanie przedstawicieli 13 ras psów, a także ich mieszańców. Służby policyjne zostały także prawnie zobowiązane do uśmiercenia psa, który agresywnie zaatakuje człowieka lub innego psa. Postanowienia te dotyczą także turystów i innych osób, które przywożą ze sobą psa na teren Danii. W Danii obowiązkowe jest również ubezpieczenie OC dla psów.

   

  Zgodnie z przejściowymi zapisami ustawy osoby, które nabyły psa rasy objętej zakazem przed dn. 17.03.2010 r., mogą zatrzymać psa, a także wwieźć go na teren Danii. Wyjątek ten nie dotyczy psów rasy Pitt Bull Terrier oraz Tosa, a także mieszańców tych ras, które są w Danii zakazane od roku 1991. Psy objęte przepisami przejściowymi muszą zawsze przebywać na smyczy o maksymalnej długości 2 m oraz mieć założony kaganiec, ilekroć przebywają na publicznie dostępnych terenach.Właściciele psów chcący zabezpieczyć swoje prawa wynikające z przepisów przejściowych muszą posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające datę nabycia psa.

   

  Przepisy zakazujące posiadania psów ras uznawanych za agresywne nie dotyczą psów przewożonych przez Danię jako kraj tranzytowy. Tranzyt psów ras objętych zakazem przez Danię jest dozwolony pod warunkiem, że zwierzę nie opuszcza środka transportu poza niezbędnymi przerwami w podróży.

   Lista ras psów zakazanych w Danii:

  • Pitt Bull Terrier
  • Tosa
  • American Staffordshire Terrier
  • Fila Brasileiro
  • Dog argentyński
  • Buldog amerykański
  • Boerboel
  • Kangal
  • Owczarek środkowoazjatycki
  • Owczarek kaukaski
  • Owczarek południoworosyjski Jużak
  • Tornjak
  • Sarplaninac 

  Lista obserwacyjna:

   

  • Anatolian (Anatolian Shepherd Dog)
  • Mastif angielski
  • Cane Corso
  • Cao Fila de Sao Miguel
  • Dog kanaryjski
  • Iberian Dogge
  • Maremmano-Abruzzese
  • Mastif hiszpański
  • Mastif neapolitański
  • Polski owczarek podhalański
  • Rottweiler
  • Staffordshire Bull Terrier

  PTAKI

   

  Poniższe regulacje dotyczą ptaków przewożonych jako zwierzęta towarzyszące i nie odnoszą się do drobiu hodowlanego.

   

  Przywóz ptaków z innych krajów UE, a także z Andory, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu oraz Wysp Owczych nie wymaga dokumentacji weterynaryjnej i nie jest obłożony obostrzeniami. W przypadku niektórych gatunków zagrożonych wymagane są zezwolenia CITES na import lub (re-)eksport ptaków. (Informacja o zezwoleniach CITES w Danii: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ - tylko po duńsku…) Przywóz ptaków z krajów niebędących członkami UE, a także niewymienionych powyżej, obłożony jest dodatkowymi przepisami. (https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Birds/Travelling_to_Denmark/Pages/default.aspx )

   

  INNE ZWIERZĘTA

   

  Według regulacji unijnych, zwierzęta domowe inne niż psy, koty, fretki i ptaki to:

  • króliki domowe
  • gryzonie
  • gady
  • płazy
  • bezkręgowce (oprócz pszczół i skorupiaków)
  • ozdobne ryby tropikalne

  Ze względu na brak przepisów regulujących wymogi zdrowotne dla importu powyższych typów zwierząt, mogą być one bez ograniczeń wwożone do Danii z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także z Andory, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu oraz Wysp Owczych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: