""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POBICIE, PRZEMOC DOMOWA

 • Zadzwoń bezzwłocznie pod nr telefonu 112 jeśli twoje życie i zdrowie jest zagrożone i potrzebujesz natychmiastowej interwencji Policji.

   

  Zadzwoń pod nr telefonu 114 jeśli doświadczyłaś/doświadczyłeś przemocy, ale nie jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji. Jeśli ktoś użył wobec Ciebie przemocy możesz to także zgłosić osobiście na najbliższym posterunku Policji jak i poprzez wysłanie listu. Adresy posterunków Policji można znaleźć na stronie www.politi.dk.

   

  Jeśli policjant przyjmujący zgłoszenie oceni, że obecność Policji na miejscu zdarzenia nie jest wymagana, udzieli on wyjaśnień dotyczących dalszego postępowania.W momencie dokonywania zgłoszenia policja poprosi o podanie swojego nr CPR (w przypadku osób mieszkających w Danii na stałe), imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, nr telefonu, nr ubezpieczenia, o dokonanie opisu zdarzenia.

   

  W razie możliwości należy uzyskać dane świadków oraz wykonać zdjęcia uszkodzeń/zniszczeń chociażby aparatem z telefonu komórkowego. Mogą się one okazać przydatne w trakcie prowadzonego postępowania.

   

  W przypadku uszkodzenia ciała Policja w większości przypadków prosi o udanie się do lekarza rodzinnego lub do izby przyjęć celem dokonania badania i rejestracji odniesionych obrażeń.  Koniecznie należy poprosić lekarza o „skadestueseddel”. Ważne jest aby do lekarza udać się jak najszybciej, tak aby ślady np. pobicia nie zniknęły. Policja może zwrócić się do lekarza czy do szpitala z prośbą o przekazanie raportu z badania. Aby mogło to nastąpić osoba, wobec której użyto przemocy musi wyrazić na to zgodę.

   

  Otrzymany raport policyjny ze zgłoszenia dotyczącego przemocy można wykorzystać w trakcie składania wniosków w firmach ubezpieczeniowych.

   

  Nie należy także wyrzucać zniszczonych rzeczy takich jak np. zegarki, odzież, biżuteria, meble, laptop, dokumenty itp. Mogą się one bowiem okazać przydatne w trakcie postępowania przed sądem celem uzyskania odszkodowania za ich zniszczenie. Dobrze jest również odnaleźć rachunki świadczące o wartości każdej ze zniszczonych rzeczy. Jeśli rachunki czy paragony zostały wyrzucone można zawsze udać się do sklepu, w którym kupiło się daną rzecz i poprosić o wydanie pisemnego zaświadczenia dotyczącego wartości danej rzeczy.

   

  Jeśli w wyniku odniesionych obrażeń dana osoba nie mogła pracować i utraciła z tego tytułu dochody można również ubiegać się o ich zwrot. Stąd też należy zachować wszelkie dokumenty poświadczające np. nieobecność w pracy.

  Jeśli osoba, która odniosła obrażenia zmuszona była pokryć koszty np. badań, leków czy rehabilitacji również, po przedstawieniu dokumentów poświadczających poniesienie wydatków, można ubiegać się o ich zwrot.

  Jeśli odniesione obrażenia były duże mogą się Państwo zwrócić bezpośrednio do Policji z prośbą o bezpłatną pomoc prawną. Policja lub sąd mogą zadecydować o przyznaniu Państwu opieki prawnej w postaci adwokata.

   

  W Danii działają organizacje, które pomagają ofiarom przemocy są to zarówno schroniska dla ofiar przemocy domowej jak i organizacje pomagające w kwestiach prawnych. Pomoc tych organizacji jest bezpłatna.

   

  Victim Aid Denmark (Hjælp Voldsofre)

  Porady prawne, pomoc w trakcie postępowania policyjnego i sądowego oraz w kontaktach z ubezpieczycielem
  Rådhusstræde 7, 1.
  DK-8900  Randers C

  www.voldsofre.com

   

  Victim Supoort Denmark

  Porady prawne, pomoc w trakcie postępowania policyjnego i sądowego oraz w kontaktach z ubezpieczycielem

  Korskaervej 176

  7000 Fredericia

  Telefon: 31 90 42 12

  http://www.offerraadgivning.dk/om/english.html

   

  Reden International

  Colbjornsensgade

  1652 Kobenhavn

  Tel. 4533914810

  http://www.redeninternational.dk/

   

  LOKK

  Schroniska dla kobiet, pomoc dla ofiar przemocy domowej – kobiet i dzieci

  Wiele lokalizacji na terenie całej Danii

  Całodobowa infolinia: 70 20 30 82  

  http://www.lokk.dk

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: