close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LEGALIZACJA POBYTU

 • Pobyt turystyczny, pobyt nie przekraczający 3 miesięcy

   

  W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. W Danii nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 3 miesięcy.

   

  Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Nałożony wcześniej zakaz wjazdu do Danii pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

   

  Pobyt powyżej 3 miesięcy

   

  Osoby, które przewidują, że ich pobyt w Danii będzie trwał ponad 3 miesiące, muszą zarejestrować się w Urzędzie Administracji Państwowej (Stastforvaltning) w okresie 3 miesięcy od przyjazdu do Danii. Zaświadczenie o rejestracji stanowi dowód, że macie Państwo prawo do pobytu w Danii. W celu otrzymania zaświadczenia (certyfikat rezydenta unijnego) należy wypełnić wniosek, załączyć wymagane dokumenty i przesłać go do urzędu Statsforvaltning. Dokładne informacje dotyczące wymaganej dokumentacji, czasu rozpatrywania podania jak i wniosek do pobrania znajdują się na stronie dostępnej w j. polskim:

   

  http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=8169

   

  Po otrzymaniu certyfikatu rezydenta unijnego  - nr CPR

   

  Obywatele kraju UE / EOG lub Szwajcarii mają obowiązek zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Ludności (CPR), jeśli chcą przebywać w Danii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Jeśli oczekiwany pobyt w Danii będzie dłuższy niż trzy miesiące, można zarejestrować się w rejestrze CPR po otrzymaniu świadectwa rejestracji z Statsforvaltning.

   

  Rejestracji w rejestrze CPR dokonuje się przez zgłoszenie w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności w gminie miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu pięciu dni po otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji z Urzędu Administracji Państwowej.

   

  Należy przynieść ze sobą:

   

  • Zaświadczenie o rejestracji,
  • Dowód tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport lub podobny dokument)
  • Dokument potwierdzający adres zamieszkania – umowę najmu, rachunek za prąd, gaz
  • Akt małżeństwa
  • Akty urodzenia dzieci
  • W przypadku studentów również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – tzw. niebieską kartę.

  Rejestrując się w rejestrze CPR trzeba także dokonać wyboru lekarza. Po zarejestrowaniu się w tym rejestrze otrzymuje się kartę ubezpieczenia zdrowotnego tzw. żółtą kartę, (Sundhedskort) z duńskim numerem CPR oraz imieniem, nazwiskiem i adresem lekarza. Karta daje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele Danii.

   

  Jeśli pobyt w Danii nie przekroczy 3 miesięcy, lub jeżeli zachowane jest miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia i pracownik dojeżdżają do pracy w Danii, można otrzymać specjalną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Kartę taką wydaje gmina, w której pracodawca zarejestrował swoją siedzibę. Informacji na ten temat udziela pracodawca.

   

  W wypełnianiu formularzy i udzielaniu dodatkowych informacji pomagają biura wyspecjalizowane w obsłudze cudzoziemców zamieszkujących na terenie Danii – International Citizen Service. Usługi świadczone są w języku angielskim.

   

   

  International Citizen Service East
  Nyropsgade 1
  1602 København V
  telefon: +4533666606 / east@icitizen.dk
   

   

  International Citizen Service South
  Dannebrogsgade 31.th,

  5000 Odense C
  telefon: +4572205420 / south@icitizen.dk
   

   

  International Citizen Service West
  Nordhavnsgade 4-6
  8000 Aarhus C
  telefon: +4572223375 / west@icitizen.dk
   

   

  International Citizen Service North
  Nytorv 7, 2.tv
  9000 Aalborg
  telefon: +4572568920 / north@icitizen.dk

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: