""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SAMOCHÓD W DANII

 • Poniższe informacje nie dotyczą osób, które przyjeżdżają do Danii w celach turystycznych.

   

  Obowiązek rejestracji pojazdów

   

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą podatku rejestracyjnego przygotowaną przez duński urząd skarbowy, która dostępna jest także w j.polskim:

   

  INFORMACJA SKAT

   

  Każdy cudzoziemiec zamierzający osiedlić się w Danii na stałe lub czasowo i przywożący ze sobą pojazd, jest zobowiązany do jego zarejestrowania w terminie 14 dni od przyjazdu oraz do zapłacenia podatku rejestracyjnego. Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Danii, nie mogą korzystać z pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. W razie wątpliwości dotyczących tego jak SKAT ocenia charakter Państwa pobytu na terenie Danii można zwrócić się do tego urzędu z odpowiednim zapytaniem wykorzystując formularz 21.059 E

   

  Jeśli mieszkasz w Danii, posiadasz nr CPR i sprowadzasz do Danii samochód na zagranicznych tablicach rejestracyjnych pamiętaj, że musisz poinformować o tym duński urząd skarbowy SKAT. Na dokonanie tej czynności masz 24 godziny od momemntu wjazdu na teren Danii. Rejestracji samochodu dokunuje się w formie elektronicznej poprzez stronę: www.skat.dk/motor-udland. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

   

  Istnieje możliwość uzyskania zgody na poruszanie się przez określony czas samochodem na obcych tablicach rejestracyjnych. W celu uzyskania urzędowego potwierdzenia możliwości korzystania z samochodu na obcych numerach rejestracyjnych, należy zwrócić się do SKAT i złożyć wniosek o wydanie zgody SKAT na poruszanie się pojazdem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. W tym celu należy wypełnić  formularz 21.059 E:

   

  Polscy obywatele, planujący pobyt w Danii w okresie od 1 do 3 lat, mogą ponadto zwrócić się do SKAT z wnioskiem o umożliwienie płacenia podatku rejestracyjnego kwartalnie z góry. Należy przy tym zauważyć, że w powyższym przypadku spłacana jest jedynie część należnego podatku rejestracyjnego – obliczana proporcjonalnie do okresu korzystania z pojazdu na terenie Danii – formularz 21.036E.

   

  W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z organami administracji skarbowej pod numerem telefonu 72 22 18 18 lub drogą mailową na www.skat.dk/kontakt.

   

  Obywatele polscy powinni pamiętać, że obowiązujące w Danii regulacje nie są, wg dostępnych ekspertyz prawnych, sprzeczne z prawodawstwem Unii Europejskiej i nie mają charakteru dyskryminacyjnego wobec obywateli polskich. Ich oprotestowywanie lub zmiana może się odbywać wyłącznie w trybie obowiązujących w Danii i w Unii Europejskiej norm i przepisów.

   

  UWAGA można ubiegać się o zwrot części wniesionego podatku rejestracyjnego w chwili opuszczania Danii na stałe. W tym celu należy wypełnić formularz 21.044E.

   

  Podatki oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

   

  Przed zarejestrowaniem pojazdu niezbędne jest dokonanie badania technicznego pojazdu oraz jego przeglądu celnego.  Należy również  wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - OC. Po zarejestrowaniu pojazdu w Danii, właściciel samochodu zobowiązany jest do opłacania rocznego podatku od pojazdów oraz tzw. zielonego podatku.

   

  Urząd właściwy do rozpatrzenia sprawy wybiera się ze względu na miejsce zamieszkania:

   

  SKAT Hoje Taastrup

  Helgeshoj Alle 9

  2630 Tastrup

  mail: motorcenter.hoejetaastrup@skat.dk

  Rejon:

  Zelandia, Kopenhaga, Bornholm

   

  SKAT Odense

  Lerchesgade 35

  5000 Odense C

  mail: registreringsafgift.odense@skat.dk

  Rejon:

  Południowa Jutlandia i Wyspa Fyn

   

  SKAT Arhus

  Lyseng Alle 1

  8270 Hojbjerg

  mail: motor.aarhus@skat.dk

  Rejon:

  Środkowa Jutlandia

   

  SKAT Aalborg

  Lyngvej 2

  9000 Aalborg

  mail: motorcenter.aalborg@skat.dk

  Rejon:

  Północna Jutlandia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: