close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WAŻNE LINKI

 • STRONY INTERNETOWE DUŃSKICH INSTYTUCJI WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA POBYTU, PRACY I NAUKI W KRÓLESTWIE DANII.

   

  www.um.dk

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii

  Udenrigsministeriet

  Asatisk Plads 2

  1448 København K

  tel.: +45 33 92 00 00

  e-mail: um@um.dk

  Ministerstwo realizuje zadania polityki zagranicznej i konsularnej Królestwa Danii. Na stronie internetowej www.visitdenmark.com/polen  publikuje informacje w języku polskim na temat warunków pobytu w Danii.

   

  www.danishembassy.pl

  Ambasada Królestwa Danii

  ul. Rakowiecka 19

  02-517 Warszawa

  tel. +48 22 565 29 00

  e-mail: wawamb@wawamb.um.dk

  Ambasada reprezentuje polityczne, ekonomiczne oraz konsularne interesy Danii. Na swojej stronie internetowej publikuje informacje w języku polskim na temat przepisów prawa pracy w Danii.

   

  www.nyidanmark.dk

  Ministerstwo ds. Uchodźców, Imigracji i Integracji – Duński Urząd Imigracyjny.

  Ministeriet for Flygtninge, Invandere og Integration – Udlændingeservice

  Ryesgade 53

  2100 København Ø

  tel.: +45 35 36 66 00

  e-mail: udlst@udlst.dk

  Urząd przyjmuje wnioski w sprawach pobytu, nauki i pracy wynikające z przepisów okresu przejściowego dla obywateli nowych państw UE. Na swojej stronie Urząd publikuje informacje w języku polskim na temat przepisów prawa pracy w Danii.

   

  www.jm.dk

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Justisministeriet

  Slotsholmsgade 10

  1216 København

  tel. +45 72 26 84 00

  e-mail: jm@jm.dk

  Ministerstwo odpowiada za system prawny, włączając policję, urzędy prokuratorskie, sądy i więzienia. Na stronie www.kriminalforsorgen.dk publikuje informacje na temat spraw związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności na terenie Danii.

   

  www.ciriusonline.dk

  CIRIUS

  Fiolstræde 44

  1171 København K.

  Tel. +45 33 95 70 00

  e-mail: cirius@ciriusmail.dk

  Cirius jest agencją Ministerstwa Edukacji powołaną dla wspierania edukacji studentów zagranicznych. Na stronie www.studyindenmark.dk publikuje informacje  na temat warunków studiowania w Danii.

   

  www.bm.dk

  Ministerstwo Zatrudnienia

  Beskæftigelsesministeriet

  Ved Stranden 8

  1061 København K

  tel.: +45 33 92 59 00

  e-mail: bm@bm.dk

  Ministerstwo odpowiada za politykę duńskiego rynku pracy oraz za współpracę Danii z UE w tej dziedzinie.

   

   

  www.at.dk

  Duńska Inspekcja Pracy

  Arbejdstilsynet

  Landskronagade 33

  2100 København Ø

  tel.: +45 70 12 12 88

  e-mail: at@at.dk

  Duńska Inspekcja Pracy odpowiada za sprawy bezpieczeństwa, higieny i medycyny pracy.

   

  www.adir.dk

  Duńska Agencja Pracy

  Arbejdsdirektoratet

  Stormgade 10

  1009 København K

  tel.: +45 38 19 60 11

  e-mail: adir@adir.dk

  Duńska Agencja Pracy wykonuje przepisy w dziedzinie ubezpieczeń od bezrobocia, zasiłków chorobowych, urlopów, aktywnej polityki socjalnej i pomocy socjalnej.

   

  www.ams.dk

  Duńska Agencja ds. Rynku Pracy

  Arbejdsmarkedsstyrelsen

  Holmens Kanal 20

  1060 København K

  tel. +45 35 28 81 00

  e-mail: ams@ams.dk

  Duńska Agencja ds. Rynku Pracy odpowiada za sprawy dotyczące pracowników delegowanych do pracy Danii. Jest odpowiedzialna za sieć EURES w Danii. Na stronie www.workimport.dk publikuje m.in. informacje na temat miejsc pracy w Danii.  Inne  serwisy internetowe w sprawach poszukiwania pracy www.jobindex.dk  www.jobzonen.dk 

   

   

  www.skat.dk

  Główny Urząd Podatkowy

  Skatteministeriet

  Østbanegade 123

  2100 København Ø

  tel.: +45 72 22 18 18

  e-mail: skat@skat.dk

  SKAT jest urzędem podlegającym duńskiemu Ministerstwu Podatków. Udziela informacji o duńskich przepisach podatkowych, w tym dotyczących osób zagranicznych przebywających w Danii oraz zagranicznych firm prowadzących działalność w Danii.

   

  www.3f.dk

  Zrzeszenie Związków Zawodowych 3F

  3F - Fagligt Fælles Forbund

  Kampmannsgade 4

  1790 København V

  tel.: +45 70 30 03 00

  e-mail: 3f@3f.dk

  Zrzeszenie Związków Zawodowych 3F odpowiada m.in. za kontrolę przepisów prawa pracy, w tym przepisów układów zbiorowych.  Na swojej stronie publikuje informacje w języku polskim.

   

  www.da.dk

  Konfederacja Duńskich Pracodawców

  Dansk Arbejdsgiverforening

  Vester Voldgade 113

  1790 København V

  tel.: +45 33 38 90 00

  e-mail: da@da.dk

  Konfederacja Duńskich Pracodawców zrzesza pracodawców z  branży transportu, przemysłu, usług prywatnych, ogrodnictwa i rolnictwa, a także budowlanej i z sektora publicznego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: