""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 • W Danii działają centra bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc przez nie świadczona może przybrać formę udzielenia rady, napisania pisma do urzędu czy strony postępowania. Osoby pracujące w centrach bezpłatnej pomocy nie reprezentują jednak zgłaszających się osób w sądach.

   

  Prawnicy pracujący w centrach bezpłatnej pomocy prawnej pomagają jedynie w sprawach związanych ze sferą życia prywatnego. Mogą to być np. spraw z zakresu:

   

   

  • prawa rodzinnego – rozwody, separacje, opieka nad dzieckiem, alimenty
  • ubezpieczeń społecznych – prawo do świadczeń, odwołania od decyzji gmin
  • praw konsumenta
  • praw lokatorów i najemców (wynajem mieszkania)
  • prawa pracy
  • wypadki drogowe
  • wypadki przy pracy
  • skargi do organów administracyjnych

  Adresy ośrodków, do których można zgłosić się celem otrzymania bezpłatnych konsultacji:

   

  Kunstnernes Retshjælp

  Vingårdsstræde 21,

  1070 København K

  33 12 81 70
  ma 18-20

  Københavns Retshjælp

  Stormgade 20, 1. sal

  1555 København V

  tlf.: 33 11 06 78
  fax: 33 11 53 60
  ma-to 18.30-21.00
  fr 18.30-20.00

  Vesterbro Retshjælp

  Onkel Dannys Plads 1, 1. sal

  1713 København

  Tlf: 33 22 33 44
  ti og to 19-21

  Retshjælpen i Vestergade

  Vestergade 51, 1. sal

  5000 Odense C.

  66 12 09 44
  ti-on 13-16
  to 15-18

  Århus Retshjælp

   

  Vester Allé 8

  8000 Århus C

  86 19 47 00

  Silkeborg Retshjælp

   

  Hostrupgade 24 B,

  8600 Silkeborg

  86 81 03 00

   

  Københavns Retshjælp udziela pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania w Danii. Oprócz j. duńskiego można kontaktować się z tą instytucją także w j. angielskim.

   

   

  Proces wolny od opłat

   

  Kiedy sprawy nie uda się rozwiązać polubownie i ma ona trafić do sądu, w określonych ustawą przypadkach osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o proces wolny od opłat. Podstawowym warunkiem dostępu do takiej pomocy ze strony duńskiego państwa jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania w Danii (nr CPR i żółta karta). W 2013 roku obowiązują następujące maksymalne limity dochodów:

  • osoby samotne: 294.000 DKK
  • małżeństwa, partnerzy, osoby żyjące w konkubinacie: wspólny dochód do 374.000 DKK
  • limit dochodu zwiększa się w przypadku posiadania dziecka. Każde dziecko poniżej 18 roku życia podnosi limit o 51.000 DKK.

  Dochody sprawdza się na podstawie rozliczenia podatkowego SKAT (årsopgørelsen).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: