close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W DANII

 • DANIA

   

  Stolica: Kopenhaga

  Waluta: korona duńska (DKK), 1 DKK = 100 øre

  Język urzędowy: duński

  Nr kierunkowy: 0045

  Kod samochodowy: DK

  Telefon alarmowy: 112 (policja, pogotowie, straż pożarna)

   

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy cudzoziemiec, który pragnie przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, musi mieć pozwolenie na pobyt. W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wymagane jest złożenie wniosku o certyfikat rezydenta unijnego. Rejestracji pobytu należy dokonać poprzez Urząd Regionalny (Statsforvaltningen).

   

  PRZEPISY CELNE

  Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10 tys. EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (www.skat.dk). Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

   

  PRZEPISY PRAWNE

  Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 16 roku życia, a wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

  Zabronione jest posiadanie przy sobie noży o długości ostrza powyżej 7 cm., oraz noży sprężynowych (z chowanym ostrzem) a także wszelkich rodzajów gazów ( np. pieprzowy czy łzawiący).

  Osoby zamierzające przyjechać do Danii z psem, muszą pamiętać, że nie jest dozwolone posiadanie psów należących do jednej z 13 zabronionych w Danii ras: w tym pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla psa.

   

  MELDUNEK

  Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

  Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% wartości). Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można uzyskać na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W 2008 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Policji duńskiej, duński urząd podatkowy SKAT przejął uprawnienia rejestracji pojazdów. Podczas podróży samochodem zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz. (na niektórych specjalnie oznakowanych autostradach - 130 km/godz.), na drogach poza terenami zabudowanymi - 80 km/godz.  a w miastach - 50 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) Policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu). ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Przy przekroczeniu 1,2 promila duńska policja odbiera prawo jazdy natychmiastowo . Również przekroczenie prędkości  o 60% lub jazda z prędkością powyżej 160 km/h lub więcej może skutkować odebraniem prawo jazdy.

   

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.

   

   

   

  DUŃSKIE TERYTORIA ZALEŻNE I AUTONOMICZNE

   

  WYSPY OWCZE

  (Faroe Islands)

  Stolica: Thorshavn

  Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej (DKK)

  Języki urzędowe: farerski, duński

  Telefon alarmowy: 112

   

  Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zależne od Danii. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą - Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobowego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokalne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 250 ml wody toaletowej, 100 szt. Papierosów, 50 cygar. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Maksymalna wartość przewożonych towarów bezcłowych nie może przekraczać 2500 DKK. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt. Osoby nie będące rezydentami Wysp mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupionych towarów, których wartość przekracza 300 koron. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędu podatkowego i celnego: www.taks.fo. Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypadku jej braku ubezpieczenie można wykupić przy wjeździe od firmy ubezpieczeniowej - Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy - 112.

  Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.visitfaroeislands.com. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: mfa@mfa.fo).

   

   

  GRENLANDIA

  (Greenland)

  Stolica: Nuuk

  Waluta: korona duńska (DKK)

  Języki urzędowe: grenlandzki, duński

   

  Grenlandia to terytorium autonomiczne zależne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy planowaniu wyjazdu należy brać pod uwagę częste zmiany warunków pogodowych. Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi np. Parku Narodowego wymaga zezwolenia Ministerstw ds. Wewnętrznych, Natury i Środowiska (www.nanoq.gl). O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Można liczyć się z odmową, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nie odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Niezbędne jest także wykupienie odpowiedniego zezwolenia na połów ryb czy polowanie (www.greenland.com). Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (także z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 2,25 l wina, 200 szt. papierosów, 4 kg słodyczy/czekolady, 250 ml wody toaletowej, inne kosmetyki o wartości nie przekraczającej 1000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz www.nanoq.gl. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889, info@greenland.com.

  Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej www.cites.org.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: