close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDZIAŁY

 • Pracami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii kieruje Ambasador Henryka Mościcka-Dendys.

   

  Struktura organizacyjna i zakres kompetencji poszczególnych komórek placówki:

   

  • Wydział Polityczno-Ekonomiczny zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z polsko-duńskimi stosunkami dwustronnymi: śledzi i analizuje rozwój sytuacji wewnętrznej w Królestwie Danii i jej polityki zagranicznej, zapewnia ochronę interesów RP w Królestwie Danii, utrzymuje kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu, wspiera polsko-duńską współpracę dwustronną i na forach wielostronnych oraz prowadzi działania mające na celu szeroko pojętą promocję Polski w Królestwie Danii.
  • Wydział Konsularny chroni prawa i interesy obywateli RP w Królestwie Danii, dokonuje czynności prawnych takich jak: poświadczenia podpisów, rejestracja aktów stanu cywilnego i wydobycie aktów stanu cywilnego, wydaje paszporty dla polskich obywateli mieszkających w Danii oraz wizy dla cudzoziemców udających się do Polski, udziela pomocy konsularnej Polakom przebywającym na terenie Danii, pośredniczy w kontaktach obywateli polskich mieszkających w Danii z właściwymi instytucjami w Polsce, działa na rzecz umacniania więzi między Polonią duńską i Polską oraz upowszechniania znajomości języka polskiego i tradycji narodowej, nadzoruje funkcjonowanie konsulatów honorowych RP w Królestwie Danii.
  • Biuro Attaché Obrony. Ataszat Obrony jest komórką zajmującą się przekazywaniem dla MON oraz innych władz wojskowych w Polsce istotnych informacji o stanowisku władz Danii w odniesieniu do spraw obronnych  polityki bezpieczeństwa. Dodatkowo asystuje przedstawicielom rodzimego przemysłu obronnego w sprawach sprzedaży własnych produktów w Danii. Pomaga przedstawicielom Ministerstwa Obrony Narodowej i innych władz wojskowych Polski i Danii we wzajemnych służbowych kontaktach.
  • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 187) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kopenhadze zakończył działalność z dniem 15 grudnia 2017 r. W 2018 r. otwarto Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kopenhadze.

   Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kopenhadze wspiera polski biznes w ekspansji na rynku duńskim i doradza duńskim inwestorom w zakresie rozwoju ich przedsięwzięć w Polsce.

   Jeżeli Państwa firma rozważa wejście na rynek duński, zachęcamy do kontaktu z biurem handlowym w Kopenhadze.

   Łukasz Szymaszek
   Kierownik Biura
   lukasz.szymaszek@paih.gov.pl
   +45 51 50 80 58

    

   Marta Orlikowska
   Business Development Manager
   marta.orlikowska@paih.gov.pl
   +45 51 18 95 15


   www.denmark.trade.gov.pl
   www.paih.gov.pl

    

   Polish Investment and Trade Agency

   Copenhagen Office

   Nybrogade 10, 1. tv.

   1203 Copenhagen K

   Denmark

  • Referat ds. Administracyjno-Finansowych realizuje całokształt zadań związanych z wydatkami i przychodami budżetowymi Ambasady, sprawuje pieczę nad majątkiem trwałym Skarbu Państwa, prowadzi sprawy personalne.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: