close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GOSPODARKA

 • 6 kwietnia 2017

  Realizując priorytety polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Ambasada RP w Kopenhadze zorganizowała wraz z partnerami duńskimi seminarium na temat cyfryzacji służby zdrowia, którego celem była wymiana doświadczeń i kontaktów między ekspertami z dziedziny e-zdrowia i telemedycyny.

  Seminarium, zorganizowane 3 kwietnia br., rozpoczęła prezentacja Healthcare Denmark, partnera wydarzenia, w którym udział wzięły instytucje odpowiedzialne za sektor opieki zdrowotnej i przedsiębiorcy z państw V4 oraz Danii. W trakcie konferencji przedstawiono duńską strategię informatyzacji sektora zdrowia, opartą o cztery główne zasady: decentralizację, powszechne zastosowanie, bezpłatny i równy dostęp, finansowanie ze środków publicznych. Dla DK szerokie zastosowanie telemedycyny i e-usług to metoda na obniżenie kosztów funkcjonowania służby zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów opieki medycznej. Swoje rozwiązania w tym zakresie, stosowane nie tylko w DK, ale także państwach wyszehradzkich, miały szansę zaprezentować Falck i Asseco, które było jednym z partnerów wydarzenia.

  „Temat wykorzystania nowych technologii w medycynie jest niezwykle nośny, zwłaszcza że informatyzacja w coraz większym stopniu obejmuje także sektor ochrony zdrowia. W Polsce pracujemy nad platformą gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych, 

  staramy się także wykorzystywać doświadczenia innych krajów. Cieszę się, że dzisiejsze seminarium zdołało zgromadzić tylu uczestników. Dziękuję też partnerom wydarzenia, Dansk Erhverv (Duńskiej Izbie Handlowej) oraz Healthcare Denmark za zaangażowanie i wolę współpracy” – podkreśliła ambasador H. Mościcka-Dendys, otwierając seminarium.

   

  Wydarzenie zgromadziło ok. 70 osób, zaś przed jego rozpoczęciem przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się – w ramach dwóch wizyt studyjnych – z projektem rozbudowy kopenhaskiego szpitala w Bispebjerg oraz wdrożonymi już rozwiązaniami w zakresie telemedycyny.

   

  CH22a
  CH37
  CH7

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: