close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • 5 lutego 2018

  Biuro Parlamentu Europejskiego w Danii wraz ze stowarzyszeniem Demokracja w Europie gościło debatę nt. przyszłości rynku pracy oraz praw socjalnych w UE. Amb. H. Mościcka-Dendys zwracała uwagę na zmiany na europejskim rynku pracy, związane z rosnącą konkurencją o wykwalifikowaną siłę roboczą.

  Biuro Parlamentu Europejskiego w Danii wraz ze stowarzyszeniem Demokracja w Europie (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet) gościło debatę nt. przyszłości rynku pracy oraz praw socjalnych w UE. Ambasador Henryka Mościcka-Dendys, jako gość specjalny, zwracała m.in. uwagę na  zmiany na europejskim rynku pracy, związane z rosnącą konkurencją o wykwalifikowaną siłę roboczą oraz postępującym wyrównywaniem poziomu płac w UE.

   

  „Faktem w UE jest konkurencja o siłę roboczą, a nie dumping socjalny. Powinniśmy odejść od kategorii myślenia, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu. Po raz pierwszy od 1947 r. Polska stała się bowiem krajem imigracji netto, a rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników zauważalne jest w całej UE. Polacy przebywający w Danii nie zabierają pracy Duńczykom, ale przyczyniają się do wypełnienia ważnej luki na rynku. Z danych statystycznych wynika, że obywatele polscy przebywający w Danii pracują więcej niż Amerykanie, Brytyjczycy czy też Norwegowie” – podkreślała Ambasador H. Mościcka-Dendys występując jako główny mówca pierwszego panelu seminarium.

   

  Następująca dyskusja poświęcona była sytuacji pracowników z państw EŚW w Danii. Duńska gospodarka jest już od nich bowiem uzależniona, a w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku pracy UE, coraz trudniej będzie pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników. Trendy demograficzne i rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą zwiększać będą konkurencję o kapitał ludzki w całej UE. Tymczasem nie wszystkich pracowników migrujących z państw UE można zastąpić siłą roboczą z krajów trzecich, m.in. ze względu na różnice w poziomie kwalifikacji oraz aktywności na rynku pracy. Ambasador Mościcka-Dendys w swym wystąpieniu podkreślała również, że polska gospodarka z jej 4,5% wzrostu PKB rocznie nie stanowi dla UE obciążenia, a raczej motor wzrostu, zaś kraj, który od lat jest liderem wzrostu gospodarczego, nie może już być postrzegany przez pryzmat „dumpingu płacowego”.

  IMG_8810
  IMG_8807
  IMG_8801
  IMG_8792
  IMG_8786

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: