close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • 11 października 2017

  Z okazji Dnia godnej pracy ogłoszonego przez ONZ w kopenhaskiej siedzibie czołowego duńskiego związku zawodowego 3F miała miejsce konferencja nt. sytuacji pracowników zagranicznych w Danii oraz ochrony ich praw.

  Z okazji Dnia godnej pracy ogłoszonego przez ONZ (UN-Day for Decent Work) 6 października 2017 r. w kopenhaskiej siedzibie czołowego duńskiego związku zawodowego 3F miała miejsce konferencja nt. sytuacji pracowników zagranicznych w Danii oraz ochrony ich praw. Dyskutowano także o potrzebie utrzymania integralności wspólnego rynku UE i konkurencyjności przedsiębiorstw.

   

  Doroczna konferencja zgromadziła delegatów i przedstawicieli związku 3F reprezentujących najliczniejsze „sekcje narodowe” (czyli pracowników z Polski, Rumunii, Bułgarii i Ukrainy), w tym zwłaszcza osoby młode i przybyłe stosunkowo niedawno do Danii. Debatę moderował Anthony Sylvester, doradca ds. międzynarodowych 3F, zaś wśród prelegentów znaleźli się dyplomaci z Polski, Rumunii, Bułgarii i Ukrainy. Dużo uwagi poświęcono specyfice duńskiego modelu rynku pracy, na którym naczelną rolę odgrywają porozumienia zbiorowe (zawierane między partnerami społecznymi – centralami związkowymi i pracodawcami) oraz związki zawodowe, jako gwarant ochrony praw pracowniczych i główny punkt odniesienia dla zagranicznych pracowników podejmujących zatrudnienie w Danii.

   

  Pan Artur Soroko, zastępca szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Kopenhadze, nawiązał w swoim wystąpieniu m.in. do kwestii rzekomego dumpingu socjalnego ze strony pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, wagi zachowania integralności wspólnego rynku i swobody przepływu osób w UE, planowanych zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników, jak również konieczności zachowania właściwych proporcji między zapewnieniem „równej płacy za równą pracę” w UE a ochroną interesów gospodarczych (w tym wrażliwego sektora transportowego) przez nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi i utratą konkurencyjności. Podkreślał, że „Polska z całą stanowczością angażuje się w  zwalczanie naruszeń praw pracowniczych. W tej sprawie Polska i Dania mówią jednym głosem. Podkreślamy jednocześnie, że mają one incydentalny charakter”. Uczestnicy dyskusji zgodnie uznawali, że bez wkładu i obecności pracowników zagranicznych gospodarka duńska mogłaby w istocie przestać funkcjonować, nie  mówiąc o utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego. Warto w tym kontekście odnotować, że Polacy są obecnie najliczniej reprezentowanymi w strukturach „międzynarodowych” 3F pracownikami zagranicznymi obecnymi w Danii.

  konf 3F6
  konf 3F2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: