close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • 6 marca 2017

  O przyszłości wspólnego rynku, agendzie cyfrowej i pakiecie usługowym UE dyskutowali – na zaproszenie Ambasador RP – m.in. ambasadorowie Grupy Wyszehradzkiej, Niemiec, Niderlandów i Łotwy.

  Minister Przemysłu, Biznesu i Spraw Finansowych Królestwa Danii Brian Mikkelsen był gościem ambasador Henryki Mościckiej-Dendys w dniu 3 marca br. W gronie ambasadorów Grupy Wyszehradzkiej, Niemiec, Niderlandów i Łotwy oraz chargé d’affaires Wielkiej Brytanii, Szwecji i Włoch dyskutowano o przyszłości wspólnego rynku, agendzie cyfrowej oraz pakiecie usługowym UE. Minister B. Mikkelsen podkreślał znaczenie rozwoju rynku cyfrowego dla przyszłości UE, w tym jego potencjał dla wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście zwracał też uwagę na znaczenie wolnego handlu. Chwalił przyjęte przez szereg państw członkowskich nowatorskie rozwiązania cyfrowe, w tym holenderski pakt technologiczny.

   

  Ambasador H. Mościcka-Dendys podkreślała, że w spotkaniu „Uczestniczą kraje zaangażowane w rozwój wspólnego rynku i zainteresowane jego pogłębieniem. Agenda cyfrowa to jedno z podstawowych wyzwań, które pozwoliłoby uwolnić dalszy potencjał jednolitego rynku UE”. Wskazała także na znaczenie wymiany dobrych praktyk i współpracy europejskiej w celu efektywniejszego implementowania dyskutowanych rozwiązań. W dyskusji dużo miejsca zajęły kwestie liberalizacji rynku usług, mobilności siły roboczej w ramach UE jako gwarancji rozwoju europejskich gospodarek, a także reformy Unii Gospodarczo-Walutowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: