close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • 30 czerwca 2017

  Zapraszamy do zapoznania się z aktywnością polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w ostatnim roku w Danii.

  Grupa Wyszehradzka (V4) jest powołanym w 1991 r. formatem współpracy regionalnej między Polską, Republiką Czeską, Słowacją i Węgrami, który zakłada współdziałanie w licznych obszarach, w tym w ramach aktywności placówek dyplomatycznych. Ambasada RP w Kopenhadze zrealizowała w ramach polskiego przewodnictwa w V4 (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.) szereg wydarzeń promujących współpracę wyszehradzką, ale także bliższą kooperację państw Europy Środkowej i Północnej. Temu celowi służyło m.in. zorganizowane już 27 czerwca 2016 r. spotkanie Dyrektor Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego B. Jaczewskiej z Sekretarzem Generalnym Nordyckiej Rady Ministrów D. Høybråtenem. Polska zabiega bowiem konsekwentnie o bliższą współpracę państw nordyckich i V4, zarówno w zakresie współpracy regionalnej, jak i kwestii dotyczących m.in. polityki wschodniej oraz polityki bezpieczeństwa, a także rozbudowy infrastruktury energetycznej i transportowej.

   

  O turystycznym potencjale Europy Środkowej, historycznym i kulturowym dziedzictwie regionu, a także aktywnym wypoczynku w krajach wyszehradzkich, dyskutowali 25 października 2016 r. w Aalborgu – podczas seminarium poświęconego turystyce – ambasadorowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier, eksperci oraz przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych. Najważniejszym zdefiniowanym przez uczestników wyzwaniem określono unaocznienie Duńczykom, że Europa Środkowa to region oferujący znakomite możliwości wyjazdów rodzinnych czy aktywnego wypoczynku wakacyjnego. Dyskusja poświęcona została również potencjałowi współpracy w regionie Bałtyku, zarówno w obszarze inwestycji gospodarczych, jak i tworzenia wspólnej oferty turystycznej.

   

  Z inicjatywy polskiego przewodnictwa ambasadorowie V4 odwiedzili także duńskie uniwersytety, dyskutując m.in. o marce wyszehradzkiej, potencjale współpracy regionalnej, a także priorytetach V4 w ramach Unii Europejskiej. Temu celowi służyły wykład amb. H. Mościckiej-Dendys na Uniwersytecie Południowej Danii w dn. 26 października 2016 r. oraz całej wyszehradzkiej czwórki w Aalborgu w dn. 25 października 2016 r. Spotkania te były okazją do dialogu ze studentami i przedstawicielami środowisk naukowych dotyczącego znaczenia Europy Środkowej dla pozostałej części kontynentu, również w obszarze inwestycji, rozwoju wspólnego rynku i współpracy politycznej.

   

  Telemedycynie i wykorzystaniu nowych technologii w systemie ochrony zdrowia poświęcone było z kolei – zorganizowane przez Ambasadę RP w Kopenhadze – seminarium pn. ‘Connected Health’. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej i biznesu z Danii oraz państw Grupy Wyszehradzkiej.  Głównym celem dyskusji w formacie V4+1 było wykorzystanie bogatych doświadczeń duńskich przy projektach na poziomie lokalnym, w rozwoju telemedycyny i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w narodowych systemach opieki zdrowotnej państw V4.

   

  Ambasadorowie V4 regularnie zapraszali też duńskich partnerów do dyskusji na aktualne tematy społeczne, gospodarcze i polityczne, w szczególności dot. duńskich priorytetów w polityce europejskiej czy zagranicznej. Gośćmi amb. H. Mościckiej-Dendys byli m.in. Min. Przemysłu, Biznesu i Spraw Finansowych B. Mikkelsen, Stały Sekretarz Stanu w Min. Imigracji i Integracji, U. Toudal Pedersen, amb. M. Starbæk Christensen, główny doradca premiera Danii ds. polityki zagranicznej czy Dyrektor Generalny ds. Europy i Ameryki Płn. w MSZ DK J. Kisling, jak również posłowie do Folketingu, m.in. J. Ellemann-Jensen, E. Kjer Hansen czy M. Lidegaard.  

   

  Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach można znaleźć:

  Wizyta dyrektor Beaty Jaczewskiej

   

  Seminarium nt. turystyki

   

  Wykład na Uniwersytecie w Aalborgu

   

  Seminarium "Connected Health"

   

  Spotkanie z Ministrem B. Mikkelsenem

  Seminarium "Connected Health"
  Seminarium "Connected Health"
  Lunch z Ministrem B. Mikkelsenem
  Lunch z Ministrem B. Mikkelsenem
  Wykład na uniwersytecie w Aalborgu
  Wykład na uniwersytecie w Aalborgu
  Seminarium nt. turystyki
  Seminarium nt. turystyki
  Seminarium nt. turystyki
  Seminarium nt. turystyki
  Wykład na uniwersytecie w Aalborgu
  Wykład na uniwersytecie w Aalborgu
  Wykład na Uniwersytecie w Aalborgu
  Wykład na Uniwersytecie w Aalborgu
  Wizyta dyr. B. Jaczewskiej
  Wizyta dyr. B. Jaczewskiej
  Wizyta dyr. B. Jaczewskiej
  Wizyta dyr. B. Jaczewskiej
  Seminarium "Connected Health"
  Seminarium "Connected Health"
  Lunch z Uffe Toudalem Pedersenem
  Lunch z Uffe Toudalem Pedersenem

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: