close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA/EDUKACJA

 • 9 października 2017

  Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak otworzył sympozjum pt. „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej”, w którym wzięli udział nauczyciele z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii.

  Pan Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych otworzył zorganizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii sympozjum pt. „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej”, które odbyło się w dniach 7-8 października 2017 r. W konferencji wzięli udział nauczyciele z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii, zarówno uczący języka polskiego, jak i w języku polskim w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, szkołach publicznych oraz społecznych w swoich krajach.

   

  Mininister J. Dziedziczak podziękował zgromadzonym nauczycielom, przedstawicielom rodziców oraz reprezentantom organizacji zaangażowanych w rozwój polskiej edukacji za granicą za ich zaangażowanie w pielęgnowanie polskości wśród najmłodszego pokolenia emigracji. „Dziś patriotyzm przejawia się inaczej niż w czasach wojny. Patriotyzm to trud, jaki wkładają Państwo w zapewnienie dzieciom możliwości skorzystania z dostępnych form polskiej edukacji za granicą, często także w dni wolne od pracy. To również rozmowy z dziećmi po polsku w rodzinnych domach. Dając dzieciom język polski, traktujecie Państwo najmłodszych podmiotowo, ofiarowując im narodową tożsamość i gwarantując im możliwość poznania swych korzeni i, jeśli tego zapragną, – powrotu do nich”.

   

   Sympozjum poświęcone było przede wszystkim metodologii nauczania historii Polski, z uwzględnieniem kontekstu polonijnego oraz potrzeb uczniów polskich żyjących na emigracji. Korzystając z różnych podstaw programowych obowiązujących w poszczególnych krajach nordyckich, a mających zastosowanie do nauczania języka polskiego jako ojczystego z elementami wiedzy o Polsce, nauczyciele zyskali okazję, aby wymienić doświadczenia i zaprezentować stosowane w nauczaniu historii metody oraz instrumenty edukacyjne. Prof. dr hab. S. Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówił m.in. o najnowszych formach nauczania historii, z kolei p. Karol Madaj zaprezentował ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, która może być wykorzystywana jako ciekawe narzędzie krzewienia wiedzy o najnowszych dziejach Polski.


  Konferencji towarzyszyły także warsztaty historyczne dla młodzieży, które przeprowadził p. K. Madaj z IPN.  W sobotę 7 bm. spotkał się on z uczniami SPK w Kopenhadze, zaś w niedzielę z młodzieżą zgromadzoną przy Polskiej Misji Katolickiej.

   

  Pełen program sympozjum: tutaj.

  konf nauczycieli1
  konf nauczycieli zbiorowe
  konf nauczycieli min dziedziczak

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: