close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UTRATA DOKUMENTÓW 


   

  1. PASZPORT

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje się osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem.

   

  2. DOWÓD OSOBISTY

  Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212) posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Zgłoszenia utraty dowodu dokonuje się na odpowiednim formularzu - do pobrania TUTAJ. Nr faksu, na który można przesłać wypełniony formularz to: 39 46 77 88.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:  http://dokumentyzastrzezone.pl/

   

  3. PRAWO JAZDY

  Uprzejmie informujemy, że Referat Konsularny nie pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie utraty polskiego prawo jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który wydał ten dokument. W sprawie wydania duplikatu prawo jazdy prosimy również o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w kraju.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: